Programm 2014 - Program 2014

Koraktor - Das Zauberbuch

Unsere KRABAT Geschichte …

… ein fiktives Spektakel – frei nach mündlichen und schriftlichen Überlieferungen über und um Krabat.

Krabat – das Glücksspiel um die Schwarze Mühle

Diese Open-Air-Veranstaltung gab Einblicke in die Lebenszeit des Obristen von Schadowitz, der es verstanden hat, seine Majestät August den Starken regelmäßig an die Schwarze Mühle zu locken.

Bei der abendlichen Plauderei im Land der Sorben wurde reichlich gezecht. Wie immer lauschte seine Majestät wissbegierig, als der Obrist über Krabat plauderte. Diesmal wollte der Sächsische König die Dorfbewohner von Schwarzkollm überraschen. Seit seiner Kavaliersreise nach Italien schwirrte ihm die Idee durch den Kopf, eine Maschinerie zu entwickeln, die Glück erzeugt. Ob er sie höchstpersönlich vorgeführt hat? Ob Schadowitz sein Glück in die Schale warf? Ein Spiel um die Schwarze Mühle begann

Programm 2014

Naša Krabatowa stawizna …

… fiktiwny spektakl – swobodnje po ertnych a pisomnych namrěćach wo Krabaće a wo podawkach dokoławokoło njeho.

"Krabat - hra wo zbožo wo Čorny młyn"

Tute zarjadowanje pod hołym njebjom skići dohlady do žiwjenskeho časa połkownika ze Šadowica, kotremuž je so poradźiło, Jeho majestosć Awgusta Sylneho zwabić prawidłownje do Čorneho młyna. Při wječornej bjesadźe w Serbach so šwarnje žloka a hejsuje. Kaž přeco poska Jeho majestosć cyle wědy lačnje, hdyž połkownik zabawnje powěda wo Krabaće. Tónkróć chce Sakski kral wjesnjenjow Čorneho Chołmca překwapić. Wot časa swojeje zemjanskeje jězby do Italskeje sem jemu ideja přez hłowu šwórči, wuwić nastroj, kiž zbožo wupłodźi. Předstaji jón sam wosobinsce? Zasadźi Šadowic swoje zbožo w tutej hry wo zbožo? Hra wo Čorny młyn so zahaji.